Roll of Honour

ICSE

NAME PERCENTAGE YEAR
Pari Sharma 99% 2023
Soham Agrawal 99.40% 2022
Shivaji Roy Chowdhury 99% 2021
Garv Mody 99.20% 2020
Muskan Mishra 97.20% 2019
Aryavrath Gupta 97.17% 2018
Shamika Gupta 96.17% 2017
Tanya Gursahani 97.17% 2016
Zaidhussein Tanveer Patel 96.83% 2015
Richi Mehta 96.83% 2014
Kunal Rijhwani 96.83% 2013
Rishabh Ranawat 97.40% 2012
Rohit Gurnani 96.60% 2011
Aishwarya Wagle 95.09% 2010
Mubina Ladiwala 91.38% 2009
Yug Verma 91.38% 2008
Pratik Nadkarni 90.61% 2007
Preeti Kothari 88.66% 2006
Niranjan Chandra 87.06% 2005
Nasreen Kamaal 87.73% 2004
Sharan Srinivas 89.60% 2003
Swati Agnihotri 84.13% 2002
Nischal Shetty 82.66% 2001

CAMBRIDGE SECTION

NAME PERCENTAGE YEAR
Vihaan Patole 93%     8A* March 2023
Divyanshu Lakhera 93%     6A* March 2023
Krishna Chemboli 95%     8A* March 2022
Anushka Bhandari 97%     8A* March 2021
Karthik Chemboli 89%     4A* March 2020
Dhanvi Desai 90%     5A* March 2019
Aryan Patil 81.3%     - March 2018
Avani Jain 91%     6A* March 2017
Eva Paramban 93%     6A* March 2016
Anirudh Keni 92%     7A* March 2015
Shifali Singh 81%      - November 2013
Samir Mamdani 82%     - November 2012
Takshama Pandit 96%     5A* May 2011
Tamanna Dhawan 84%     3A* November 2011
Priyam Bhushan 92%     5A* November 2009

ISC SECTION

NAME PERCENTAGE YEAR
Samiya Syed 95.25% 2023
Vardaan Gandhi 92.5% 2022
Kashish Kamble 92% 2021
Khwahish Khan 92% 2020
Samyak Jain 91.25% 2019
Usama Khalid Rakhange 83.5% 2018
Noman Parvez Qamer 84.40% 2017